Bedrijfsoverdracht

Bij de aan- of verkoop van een onderneming moeten zakelijke en emotionele afwegingen en beslissingen goed met elkaar in evenwicht zijn. Wij kunnen u begeleiden om dat evenwicht te bereiken met de focus op uw wensen en eisen. Uiteraard bewaken wij de financiële aspecten van de transactie en kunnen we ook de regie voeren over de hele afhandeling met de juiste specialisten uit ons netwerk. U geeft tijdens het proces zelf aan welke begeleiding of advisering het beste bij u past.

Verkooptraject

We hanteren een procesmatige aanpak. Daarom beginnen we met de organisatorische, juridische en financiële structurering, gevolgd door de waardering van uw onderneming. Na het opstellen van het verkoopmemorandum kunnen we u begeleiden en adviseren bij de selectie van potentiële kopers.

Na controle van de potentiële kopers maken we een selectie en ontvangen de kandidaten discreet en onder strikte geheimhouding verdere informatie. Na een bereikt akkoord hoort de bemiddeling bij het opstellen van intentieverklaringen, contracten en/of overeenkomsten uiteraard ook tot onze werkzaamheden.

Aankooptraject

Bij een aankooptraject maken wij eerst een analyse van uw onderneming. Daarin komen uw doelstelling en wensen aan bod en houden we ook rekening met de markt en de marktpositie van uw onderneming.

De analyse komt samen met de motivatie in een profielschets van de aankoop. Daarna wordt in overleg een eerste selectie gemaakt van ondernemingen die aan de profielschets voldoen.

Net als bij het verkooptraject kunnen wij de regie nemen bij de onderhandeling en bemiddelen bij het tot stand komen van de contracten en overeenkomsten. Wij organiseren de benodigde financiering, waarin zowel bancaire als overige financieringsvormen en risicodragende vermogensverschaffers betrokken worden. Na afronding van het traject kunnen wij u ook begeleiden bij de implementatie van de aankoop.