Financieringen

Een goede voorbereiding en een onderbouwd plan zijn tegenwoordig essentieel om in aanmerking te komen voor een financiering. Banken en overige financieringsverstrekkers zijn sinds de crisis erg terughoudend met het verstrekken van nieuwe financieringen.

Bij het invullen van uw financieringsaanvraag bekijken wij de diverse financieringsinstrumenten en alternatieven. Naast reguliere bancaire financieringen bemiddelen wij ook bij het aanvragen en verstrekken van risicodragend vermogen van informal investors en crowdfund oplossingen.

Een financieringsaanvraag begint bij een goed onderbouwd plan. Wij doorlopen met u zes stappen om te komen tot dit plan:

  • In beeld brengen van uw huidige financiële situatie
  • Een grondige analyse maken om de haalbaarheid van de financiering te onderzoeken en de risico’s in kaart te brengen.
  • Het bepalen van de financieringsstructuur: Welke vorm is het beste en welke combinaties zijn mogelijk.
  • Het opstellen van het financieringsmemorandum: Hierin staat de onderneming, met sterke en zwakke punten, omschreven. Daarnaast komen organisatorische, financiële en commerciële analyses en conclusies aan bod evenals de investerings- en financieringsbehoefte en de risicobenadering.
  • De offerte controle: Als financiers een offerte uitgebracht hebben op basis van het memorandum, worden die offertes geanalyseerd en getoetst.  Zijn de opgenomen condities en voorwaarden marktconform en passen ze bij de onderneming en haar uitgangspunten?
  • Implementatie en afhandeling van de financiering.