Herstructurering

Uw onderneming is in beweging terwijl de financiering veelal een conventionele vaste structuur heeft. Dat kan er voor zorgen dat de kapitalisatie van uw onderneming minder rendabel is geworden en als rem op verdere groei werkt. Aanpassingen van de financiële- en organisatorische structuur kunnen zorgen voor een verhoging van uw rendement en daardoor bijdragen een verdere groei van uw onderneming.

Ons economisch klimaat kenmerkt zich door steeds snellere ontwikkelingen. Veel organisaties en structuren die in het verleden zijn ontwikkeld worden door de tijd ingehaald. De marktpositie van uw onderneming, uw bedrijfsstructuur en uiteindelijk ook uw financiële situatie kunnen daardoor worden beïnvloed.

Met die taakstelling in gedachten kunnen wij voor u:

  • Een grondige analyse maken van de structuur en organisatie binnen uw onderneming
  • Begeleiden bij het formuleren van een nieuwe strategische doelstelling
  • De analyse koppelen aan wensen en doelstellingen
  • Een nieuwe financiële structuur ontwikkelen
  • Regisseren van de implementatie