Bedrijfstrajecten

Bedrijfsoverdracht

Bij de aan- of verkoop van een onderneming kunnen wij u begeleiden met de focus op uw wensen en eisen. Uiteraard bewaken wij de financiële aspecten van de transactie en kunnen we ook de regie voeren over de hele afhandeling met de juiste specialisten uit ons netwerk. U geeft tijdens het proces zelf aan welke begeleiding of advisering het beste bij u past.

 

Verkooptraject

We hanteren een procesmatige aanpak. Daarom beginnen we met de organisatorische, juridische en financiële structurering, gevolgd door de waardering van uw onderneming. Daarna kunnen we u begeleiden en adviseren bij de selectie van potentiële kopers.
Na een akkoord met een geschikte koper hoort de bemiddeling bij het opstellen van intentieverklaringen, contracten en/of overeenkomsten uiteraard ook tot onze werkzaamheden.

 

Aankooptraject

Bij een aankooptraject maken wij eerst een analyse van uw onderneming. Daarin komen uw doelstelling en wensen aan bod en houden we ook rekening met de markt en de marktpositie van uw onderneming.
De analyse komt samen met de motivatie in een profielschets van de aankoop. Daarna wordt in overleg een eerste selectie gemaakt van ondernemingen die aan de profielschets voldoen.
Wij organiseren de benodigde financiering, waarin zowel bancaire als overige financieringsvormen en risicodragende vermogensverschaffers betrokken worden. Na afronding van het traject kunnen wij u ook begeleiden bij de implementatie van de aankoop.


 

Uw onderneming is in beweging terwijl de financiering vaak een vaste structuur heeft. Dat kan er voor zorgen dat de kapitalisatie van uw onderneming minder rendabel is geworden en verdere groei remt. Een goed moment om uw financiële- en organisatorische structuur aan te passen.

Ons economisch klimaat kenmerkt zich door steeds snellere ontwikkelingen. Veel organisaties en structuren die in het verleden zijn ontwikkeld worden door de tijd ingehaald. Daarom kunnen wij voor u:

 • Een grondige analyse maken van de structuur en organisatie binnen uw onderneming
 • Begeleiden bij het formuleren van een nieuwe strategische doelstelling
 • De analyse koppelen aan wensen en doelstellingen
 • Een nieuwe financiële structuur ontwikkelen
 • Regisseren van de implementatie

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][engic_title title=”Financieringen” heading=”h2″ align=”center”][vc_empty_space][vc_column_text]

Een goede voorbereiding is tegenwoordig essentieel om in aanmerking te komen voor een financiering. Bij het invullen van uw financieringsaanvraag bekijken wij de verschillende mogelijkheden. Naast reguliere trajecten bemiddelen wij ook bij het aanvragen en verstrekken van risicodragend vermogen van informal investors en crowdfund oplossingen.

Een financieringsaanvraag begint bij een goed onderbouwd plan. Wij doorlopen met u zes stappen:

 • In beeld brengen van uw huidige financiële structuur
 • Een grondige analyse maken op de haalbaarheid van de financiering en de mogelijke risico’s.
 • Het bepalen van de financieringsstructuur: welke vorm is het beste en welke combinaties zijn mogelijk.
 • Het opstellen van het financieringsmemorandum: Een beschrijving van de onderneming, inclusief sterke en zwakke punten. Daarnaast komen organisatorische, financiële en commerciële analyses en conclusies aan bod evenals de investerings- en financieringsbehoefte en de risicobenadering.
 • De offerte controle: Als financiers een offerte uitgebracht hebben op basis van het memorandum, worden die offertes geanalyseerd en getoetst.
 • Implementatie en afhandeling van de financiering.v